BOKA

Gynekomasti – manlig bröstförminskning

boka konsultation

Gynekomasti är beteckningen på ett tillstånd där män utvecklar onormalt stora bröst som kan påminna om en kvinnas. Detta kan behandlas med så kallad manlig bröstförminskning.

boka konsultation

Målet med gynekomasti är att återställa en mer ”normal” manlig bröstform genom att minska mängden bröstvävnad och överskottshud. Det finns flera metoder som fettsugning, kirurgiskt avlägsnande av körtelvävnad eller en kombination av dessa två metoder. Med rätt typ av behandlingsmetod kan man uppnå mycket bra resultat.

Arvsanlag och viktuppgång

Det finns flera olika orsaker till att man utvecklar gynekomasti. Arvsanlag, hormonförändringar, viktuppgång, medicinering är några exempel. Hos en del män växer bröstkörteln ovanligt mycket i puberteten. Det är inte heller ovanligt att brösten växer efter en hormonbehandling. Till exempel i samband med sjukdom. Man kan också få en lokal fettansamling i brösten – så kallad pseudogynekomasti.

Så går gynekomasti till

 • Mäter och undersöker bröstvävnaden

  Inför en eventuell operation gör du en konsultation hos en av våra plastikkirurger som mäter och undersöker bröstvävnaden för att ta reda på hur stor del av bröstområdet som beror på onormal körteltillväxt och hur mycket som är ren fettvävnad.

  De behandlas på två kirurgiskt olika sätt. Vid en oförklarlig bröstkörteltillväxt kan man behöva göra vissa medicinska utredningar för att kontrollera hormonbalansen. I övrigt behövs inte några särskilda utredningar.

  Lyssnar till dina förväntningar och önskemål

  I samband med konsultationen berättar du om dina problem och önskemål. Plastikkirurgen berättar vilka möjligheter som finns, hur operationen går till och svarar på dina frågor. Du får berätta vilka förväntningar du har och kirurgen förklarar vilket resultat en operation skulle kunna ge.

  Tillsammans går ni också igenom ditt hälsotillstånd och om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid.

  Försök hålla dig i form

  Det är bra om du förbereder dig inför din gynekomastioperation genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

 • Lokalbedövning eller narkos

  Beroende på ingreppets omfattning utför vi operationen antingen med lokalbedövning eller med ytlig narkos. Om man har gynekomasti och bara behöver göra en fettsugning gör vi antingen ett snitt i bröstvårtskanten eller nedanför bröstet. Om det finns ett överskott av bröstkörtel skär man istället loss körtelvävnaden från undersidan av själva vårtgården.

  Coolsculpting alternativ

  Om gynekomastin enbart beror på överskott av fettvävnad går det också att behandla med en icke-kirurgisk metod för fettreducering, så kallad Coolsculpting. Då använder man kyla för att bryta ned fettcellerna. Din plastikkirurg kan avgöra om detta är ett alternativ för dig.

 • Ge hem samma dag

  Att operera gynekomasti är ett förhållandevis litet ingrepp och de flesta patienter kan gå hem samma dag.

  Vi lägger ett tryckförband på området för att hindra efterblödningar och svullnader. Vanligtvis tar vi bort stygnen efter 1-2 veckor och redan då kan man se hur bröstområdet sjunkit ner och antagit en mer manlig form.

  Undviker ärrbildningar

  Det dröjer dock flera månader innan huden har anpassat sig helt. Vanligtvis behövs ingen hudborttagning när det gäller bröstkörtelförminskning. På så sätt kan vi undvika andra ärrbildningar än det lilla ärr som ligger i kanten på vårtgården.

  Håll igång med lugna promenader

  Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Den första tiden efter gynekomastioperationen rekommenderar vi att du avstår träning och andra fysiska aktiviteter och håller igång endast med lugna promenader.

  Tillgängliga dygnet runt

  Efter operationen finns vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan om du behöver komma i kontakt med oss efter att du gått hem. Du kallas på återbesök några dagar efter operationen och även 6 månader efteråt vid behov.

Före- och efterbilder

Våra priser

Vad kostar manlig bröstförminskning?

Priset för en manlig bröstförminskning beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Frågor & svar narkos

De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Våra erfarna plastikkirurger