BOKA

Snarkningar – behandling med snarkskena

boka konsultation

För att behandla snarkningar kan man tillverka en snarkskena som man har nattetid. Om man har allvarliga snarkningsproblem bör det utredas i samråd med sjukvården.

boka konsultation

Snarkning är ett underskattat problem som man bör ta på större allvar eftersom det ofta kan leda till sömnapné. Sömnapné innebär korta andningsstillestånd under sömn med risk för allvarliga sjukdomar som följd. Personer med mycket sömnapnéer får ofta en dålig nattsömn, vilket kan leda till konstant trötthet.

För att behandla snarkningar kan man tillverka en snarkskena som man har nattetid. Skenan tvingar fram underkäken vilket gör att tungan inte faller bakåt i munnen.

Behaglig och rogivande miljö

Den vanligaste orsaken varför man inte går till tandläkaren är rädsla. Men idag finns det många metoder som tandläkarbesöket smärtfritt. Vi kan erbjuda en behaglig och rogivande miljö. Dessutom har vi en unik möjlighet att erbjuda en smärtfri behandling, allt från vanlig bedövning till full narkos.

Våra priser

Vad kostar estetisk tandvård?

Priset för estetisk tandvård beror på en rad faktorer. Bland annat på omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Vår tandläkare Christina Malmsjö är knuten till försäkringskassan.