BOKA

Orbishape – en inre BH

boka konsultation

Med hjälp av Orbishape får brösten en mycket mer ungdomlig rundning i övre delen av bröstet vid bröstlyft eller bröstförminskning.

boka konsultation

Vid en bröstförminskning eller ett bröstlyft lägger plastikkirurgen vanligen snittet runt vårtan och ned till vecket under bröstet. I de allra flesta fallen också ett litet snitt utmed vecket under bröstet. Detta för att man skall kunna lyfta och omforma bröstet. Man får då vid operationen en mer ungdomlig och fyllig form på bröstets övre del.

Men på grund av att bröstvävnaden är töjbar och ger efter sjunker fyllnaden i övre delen av bröstet ned under de cirka sex månader som läkningsförloppet tar. Det är inte möjligt att få den ungdomlighet i övre delen av bröstet som man kan åstadkomma med ett bröstimplantat. Därför är det inte ovanligt att man i samband med en förminskning eller lyft också sätter in ett litet implantat.

Så fungerar Orbishape

För att behålla volymen i den övre delen av bröstet finns det nu en ny teknik – en ”inre BH” som heter Orbishape. Metoden går ut på att en stark men tunn ”hängmatta” i silikon fästs i vardera änden av patientens revben med en liten titanskruv. Metoden är relativt enkel och har använts på Akademikliniken sedan början av 2014. Produkten är CE märkt vilket innebär att den uppfyller EU:s säkerhetskrav.

 

Orbishape - inre BH

Enda kliniken i Skandinavien

Akademikliniken är den enda kliniken i Skandinavien som har erfarenhet av metoden. Operationer med denna teknik har dock utförts på andra kliniker i Israel och Europa under cirka sex år med goda resultat. Under den tid som vi på Akademikliniken har använt Orbishape har vi kunnat åstadkomma en mycket mer ungdomlig rundning i övre delen av bröstet (urringningen) jämfört med vanliga bröstlyftningar och bröstförminskningar.

Vanligt traditionellt resultat

Vid bröstförminskning

Vanligt resultat vid traditionell bröstförminskning. Under läkningsfasen ger vävnaden med sig och brösten förlorar sin ungdomliga rundning i övre delen.

Vid bröstlyft

Vanligt resultat vid traditionellt bröstlyft. Under läkningsfasen ger vävnaden med sig och brösten förlorar sin ungdomliga rundning i övre delen.

Före- och efterbilder med Orbix

Från vänster: 1. Före bröstförminskning 2. 1 år efter operationen 3. 4 år efter bröstförminskning med Orbix.

Våra priser

Vad kostar Orbishape?

Priset för Orbishape beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Frågor & svar narkos

De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Våra erfarna plastikkirurger