BOKA

Lårplastik vid ridbyxlår

boka konsultation

Låren utgör ett skönhetsproblem för många. Så kallade ridbyxlår behandlas med fettsugning. Sladdrig hud och ojämna eller tjocka lår kan reduceras genom att kirurgiskt avlägsna skinn.

boka konsultation

En lårplastik syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt sträcka huden. Det finns flera skäl till ett hudöverskott, exempelvis ökad ålder eller viktnedgång. Ibland kombinerar man lårplastik med fettsugning för att ge låren en smalare form.

Tjocka lår som skaver

Indikationer som kan vara lämpliga för en lårplastik:

• sladdriga lår
• tjocka lår som skaver mot varandra
• svårigheter att matcha byxstorlek med överdel.

Så går lårplastik till

 • Lyssnar på dina önskemål och förväntningar

  Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

  Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

  Förberedelse vid narkos

  Praktiska information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

 • Kvar över natten

  Snitt läggs längs insidan av låret och i ljumsken och bakåt så att ett T bildas. Detta ger till en början mycket synliga ärr, vilka dock brukar blekna undan och bli relativt osynliga.

  Ingreppet sker i narkos och man ligger kvar över natten på kliniken. Även om smärtan efter operationen inte är speciellt uttalad är man ändå handikappad i minst en vecka efter operationen. Under den tiden har man åtsittande förband på benen.

  Undgå komplikationer

  För att undgå komplikationer skall detta ingrepp utföras av erfaren kirurg eftersom annars risk föreligger att viktiga lymfbanor i ljumsken kan skadas, vilket  leder till uppsvullet ben. Infektion är sällan ett problem.

  Ärren kan dock bli synliga om de drar sig nedåt från ljumsken. Innan de har hunnit bli vita kan de vara synliga för utomstående, speciellt på badstranden.

 • Lyssna till kroppens signaler

  Eftersom läkningsprocessen är beroende av vilken behandling som du har gått igenom är det viktigt att du följer våra råd, men också lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem.

  När du går hem efter en behandling får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och du är välkommen att ringa oss om du har några frågor.

Före- och efterbilder

Våra priser

Vad kostar en lårplastik?

Priset för en lårplastik beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Frågor & svar narkos

De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Våra erfarna plastikkirurger