BOKA

Kirurgisk behandling av lipödem

boka konsultation

Lipödem debuterar vanligtvis i samband med en hormonell förändring i kroppen som tex vid pubertet, graviditet eller menopaus. Vi tar emot både remitterade och privat sökande patienter.

boka konsultation

Lipödem är en kronisk sjukdom som främst drabbar kvinnor och tros ha en ärftlig komponent. Lipödem innebär förstorade fettceller på vissa delar av kroppen såsom ben, armar, buk, höfter och stuss där benen är den vanligaste lokalisationen.

Lipödem ger ofta symptom i form av tryckömhet, smärta, tyngdkänsla och blåmärken på drabbade områden. Fettdepåerna går inte att banta bort.

Sjukdomen har varit känd sedan 40-talet och man uppskattar att ca 10-11% av den kvinnliga befolkningen är drabbad. Ändå är den egendomligt nog relativt okänd för både läkare och allmänhet och misstas fortfarande för både övervikt och cirkulationsproblem. Lipödem debuterar vanligtvis i samband med en hormonell förändring i kroppen som tex vid pubertet ( 85%), graviditet eller menopaus.

Diagnos

Det är viktigt att bli diagnostiserad tidigt så att understödjande behandling kan sättas in för att förhindra och lindra följdtillstånd som smärta, felställda leder (framförallt knän) och uttänjd hud. Obehandlat kan lipödem övergå i lokalt sekundärt lymfödem. Dessutom kan det även vara ett estetiskt problem, försvåra träning och hitta passande kläder då ofta överkroppen har en betydligt mindre storlek än underkroppen.

Diagnosen ställs vanligen av specialintresserade läkare och lymfterapeuter och ofta är det patienten själv som misstänker sjukdomen. Vi tar emot både remitterade och privat sökande patienter.

Så går en operation mot Lipödem till

 • Medicinsk bedömning

  Vid ett första besök på Akademikliniken träffar du en av våra plastikkirurger som gör en medicinsk bedömning och tillsammans med dig lägger ni upp en behandlingsplan. Ofta måste det av medicinska skäl göras i flera omgångar då säkerheten vid och efter en operation är av största vikt. 3-6 månader bör gå mellan operationerna.

  Förberedelse inför operation

  Du får även information om vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Praktisk information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. Bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

 • Stannar kvar över natten

  Fettsugningen av lipödempatienter på Akademikliniken görs oftast med sk WAL (Water Assisted Liposuction) vilket är en metod som använder vätska under tryck vid fettsugningen. Konventionell fettsugning fungerar också bra.

  Operationen görs vanligen i narkos och du stannar oftast kvar över natten för övervakning och återhämtning.

 • Kompression är en viktig del av behandlingen före och efter en operation och bör i god tid utprovas individuellt för bästa effekt.

  Rekommenderar LPG bindvävsmassage

  Alla patienter får en bedövad och ömmande känsla samt svullnad och blåmärken i operationsområdet efter en fettsugning. Det brukar försvinna under de första veckorna efter operationen. För att minska svullnaden och göra området där vi har genomfört en fettsugning jämnare rekommenderar vi LPG bindvävsmassage, som utförs av våra massageterapeuter.

Våra priser Lipödem

Vad kostar operation av lipödem?

Priset för en operation av lipödem kan variera beroende på hur stort område som ska behandlas. Ett exakt pris får du vid din konsultation.

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring som privatperson eller via ditt företag kan den gälla vid vård på Akademikliniken. Vi samarbetar med flera försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om den gäller hos oss.

LPG bindvävsmassage

LPG har flera användningsområden, vi använder LPG för cellulitbehandlingar (Body sculpting), lymfdränage, ärrbehandlingar och huduppstramning.

Frågor & svar narkos

De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Våra erfarna plastikkirurger