BOKA

Fettransplantation

boka konsultation

Fettransplantation är ett ingrepp som allt oftare används som en del i andra operationer. Till exempel vid ansiktslyftning, fettsugning av låren och läppförstoring.

boka konsultation

Akademiklinikens vanligaste och samtidigt mest okända operation är fettransplantationen. Det är ett ingrepp som allt oftare används som en del i andra operationer. Vid exempelvis en ansiktslyftning använder vi ofta fett för att föryngra de delar som är svåråtkomliga vid lyftningen. Fettet har inte bara en utfyllande effekt på ihopsjunkna och veckade områden, det tillför även stamceller och ”reparativa” celler som bidrar till att föryngra huden.

Hur går en fettransplantation till?

Vid en fettsugning av låren är det vanligt att vi tar en del av det borttagna fettet och förflyttar till stussens övre del för att få en extra lyftande effekt. Till och med bröst kan förstoras och återuppbyggas med patientens eget fett.

Vid en normal fettransplantation är det svårt att förutsäga resultatet då fettcellernas överlevnad varierar kraftigt beroende på individ och placering på kroppen. Generellt stannar ca 20-50% av det transplanterade fettet kvar och upprepade behandlingar kan därför behövas för att nå önskat resultat.

För att förbättra överlevnaden av transplanterat fett och få ett bättre slutresultat har Akademikliniken tagit fram två helt nya tekniker:

Segmentell fettransplantationsteknik

Passar för mindre ingrepp som läppförstoringar, men även vid ingrepp där hud och fett tas bort, till exempel vid en bukplastik och där fettet kan användas till bröstförstoring etc.

Stamcellsseparationsteknik

Vi har använt oss av denna teknik sen 2009 och är ensamma om den i Sverige. Det fungerar så att man filtrerar fram stamceller efter en fettsugning och blandar med det fett som ska transplanteras. För att sedan återinjicera det i det område som önskas förstoras eller fyllas ut. Stamcellerna bidrar till att förbättra läkningsförmågan och därmed också slutresultatet av operationen.

Användningsområden

Vid ansiktslyftning

Vid en ansiktslyftning använder man ofta fett för att föryngra de delar som är svåråtkomliga vid lyftningen. Fettet har inte bara utfyllande effekt på ihopsjunkna och veckade områden, det tillför också stamceller som bidrar till att föryngra huden.

Till stussen

Vid en fettsugning av låren är det vanligt att man tar en del av det borttagna fettet och förflyttar till stussens övre del för att få en extra lyftande effekt.

För bröstförstoring

Även bröst kan förstoras och åter- uppbyggas med patientens eget fett för ett naturligt resultat.

Våra priser fettransplantation

Vad kostar en fettransplantation?

Priset för en fettransplantation beror på en rad faktorer. Bland annat omfattningen av ingreppet och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Kvalitet & trygghet

Trygghetsgaranti ingår alltid

I grundpriset för en fettransplantation ingår alltid Trygghetsgaranti. Det betyder att eventuella oönskade resultat och komplikationer kopplat till den primära operationen åtgärdas med en kostnadsfri korrektionsoperation.

Före- och efterbilder

Frågor & svar narkos

De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.

För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer till exempel typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet.

Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.

Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Våra erfarna plastikkirurger