BOKA

Vill du vara med i en forskningsstudie?

Vi söker Dig som är 18 år eller äldre och som vill vara med i en studie där vi undersöker en produkt för konturering av kind med tillsats av lokalbedövningsmedel. Produkten är baserad på hyaluronsyra vilket är en kroppsegen substans.

För att kunna delta i studien får Du inte:
• ha genomgått estetisk kirurgi, ha några implantat, eller ha injicerats med permanenta fillers eller fett i ansiktet
• ha behandlats med fillerprodukt eller botulinumtoxin i kinderna under de senaste 12 månaderna.
• ha behandlats i kinderna med laser, mesoterapi eller kemisk peeling under de senaste 6 månaderna
• ha använt omega 3- eller vitamin E-tillskott inom 2 veckor från det tänkta behandlingstillfället

En läkare undersöker Dina kinder vid första klinikbesöket för att bedöma om Du kan delta i studien.

Studien pågår i cirka 19.5 månader i Stockholm och du kommer bokas in på maximalt 11 klinikbesök under studiens gång, utöver dessa sker telefonkontakter med kliniken vid upp till 3 tillfällen.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Regional Etikprövningsnämnd.

Är du intresserad av att delta, skicka ett mail till studiesjuksköterskan på adress webmaster@ak.se så så återkommer vi med mer information och en första bedömning om du är en lämplig kandidat. Skicka också med 3 nytagna bilder av dig själv utan makeup – 1 tagen rakt framifrån, 1 snett från höger sida och 1 snett från vänster sida.

Ansvarig läkare: Per Hedén
Adress: Akademikliniken, Storängsvägen 10, 115 42 Stockholm

Antalet deltagare i studien är begränsat.