BOKA

Vill du delta i en klinisk studie?

Vi genomför en klinisk studie som involverar forskning på ett nytt, ännu ej godkänt läkemedel (liknande BOTOX®) vid behandling av måttliga till svåra glabellaveck (veck/rynkor mellan ögonbrynen).

För att delta måste du:

  • Vara 18 år eller äldre och vilja behandla dina rynkor/veck mellan ögonbrynen
  • Av läkaren bedömas ha måttliga till svåra glabellaveck

En läkare avgör vid det första besöket om du uppfyller alla kriterier för studien och om du kan delta i studien.

I studien förväntas du komma på cirka 8 besök på kliniken under 5 månader.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Regional Etikprövningsnämnd.

Anmäl ditt intresse på mail btxstudie@ak.se så tar studiesköterskan kontakt med dig.

Ansvarig studieläkare: Per Hedén

Klinik: Akademikliniken Stockholm