BOKA

Incident på Akademikliniken i Malmö

Igår kväll inträffade en incident på vår klinik i Malmö. En kompressor överbelastades vilket skapade rökutveckling och brandlarmet gick.

Brandkår och Ambulans ryckte ut men kunde snabbt konstatera att det inte rörde sig om brand eller fara för någons liv eller hälsa. Kompressorn förvaras avskilt från både operations- och vårdavdelningen, så den begränsade rökutveckling som uppstod nådde aldrig våra patienter och det var heller aldrig aktuellt med evakuering av inneliggande patienter.

Genom denna skarpa situation fick vi bevis på att vårt säkerhetssystem och våra rutiner för den här typen av incidenter fungerar väl, bekräftar Hans Persson som är regionchef för Akademikliniken i Syd- och Västsverige. Vår verksamhet flyter på som vanligt och våra patienter och kunder kommer inte att märka något av detta.