BOKA

Artikel i Aftonbladet

Akademiklinikens verksamhet är uppbyggd med säkerhet och trygghet i fokus. Vi har under många år engagerat oss för att uppnå en seriös och reglerad ”skönhetsbransch” i samarbete med branschföreningen SFEP.

Aftonbladet publicerade den 6/7 en artikel som tar upp det faktum att en manlig patient avled på Akademikliniken i Stockholm en tid efter att ha genomgått en rekonstruktiv plastikkirurgisk operation. Att detta drabbat en av våra patienter och dess anhöriga är djupt beklagligt.
Obduktion är utförd och den visade inga uppenbara anledningar till dödsfallet. Av integritetsskäl och respekt för den avlidnes familj kan vi inte ge mer information än så i nuläget i det specifika fallet.

Vi har gjort en intern händelseanalys vilken nu ligger som underlag för den Lex Maria-anmälan som kommer att lämnas in till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). I nuläget har händelseanalysen inte visat på några tydliga faktorer som kan förklara det som hänt – IVOs vidare utredning får visa om de finner något sådant. Vi är mycket angelägna om att utreda om det finns några som helst faktorer hos oss som gjort att detta kunnat undvikas.

Vid eventuella frågor kring detta ber vi dig som är patient hos oss att kontakta din plastikkirurg eller våra operationskoordinatorer på tel. 08-614 54 00. Charlotta Abrahamsson, Pressansvarig, nås på tel. 072-73 47 118.