BOKA

Alla våra kliniker är anslutna till bröstimplantatregistret

Vi har tidigare skrivit om bröstimplantatregistret, BRIMP. Det är ett initiativ för att säkerställa trygghet och hög kvalitet för kvinnor som opererar in bröstimplantat.

Bröstimplantatregistret startade i maj 2014 och målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning.

Samtliga av våra kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö är anslutna till BRIMP då vår stävan är att ständigt öka kvalitet och säkerhet i vården.

Läs mer om bröstimplantatregistret här >