BOKA

En matematisk metod för bröstimplantat

Redan 2002 utvecklade Per Hedén en operationsteknik som idag anses vara den främsta inom internationell bröstförstoringskirurgi. Den heter AK-metoden. Och så här fungerar den.

Akademikliniken har utvecklat en egen metod för bröstförstoring – AK-metoden. Det är den första matematiska metoden för bröstimplantat som går ut på att kirurgen i förväg kan bestämma exakt var bröstimplantaten ska sitta.

Läkare från hela världen

Vi utgår från noggranna analyser och mätningar, vilket är en förutsättning för att få ett bra slutresultat. Per Hedén gjorde de första ingreppen med den nya metoden redan 2002 och sedan dess har läkare ifrån hela världen rest till Akademikliniken för att lära sig AK-metoden.

Slutresultatet blir som planerat

Många kirurger tycker att det är för komplicerat att göra dessa uträkningar och genomför sina ingrepp efter godtycklig känsla. Med AK-metoden vet vi att slutresultatet blir som planerat, operationen går betydligt snabbare, det blir färre komplikationer och du slipper återoperationer. Snittet placeras under bröstet, precis i kanten av det nya implantatet, där ärret inte syns.

De två grundpelarna i Akademiklinikens metod

  • Vertikal positionering. Vart skall implantatet placeras i relation till bröstvårtan?
  • Huden. Hur mycket hud behövs i den nedre halvan av bröstet?

Hur går det till?

Två fundamentala observationer gjordes i mitten av 90-talet. Nämligen att en korrekt utförd bröstförstoring lyfter upp bröstvårtan vertikalt. Den andra observationen var att man kunde dra en rak linje från bröstvårtans förhöjda position till sternum (bröstbenet). Vi har valt att kalla denna linje för NS-linjen

Förhöjningen är ett resultat av en ökad projektion i bröstet. Men om man placerar implantatet felaktigt blir inte resultatet detsamma och bröstvårtan blir förskjuten distalt eller proximalt i förhållande till utgångsläget. Det bästa resultatet nås när halva implantatet placeras ovan bröstvårtan och halva under. Fördelningen skall vara 50/50.

Var placeras implantaten?

Det underlättar om vi vet hur slutresultatet ska bli redan innan operationen. Det ger en möjlighet att ge implantatet en ideal vertikal position.

Efter noggrann evaluering hos hundratals patienter har Akademikliniken uppmärksammat att bröstvårtans förhöjning kan simuleras genom att armarna lyfts upp i en 45 gradig vinkel (händerna placeras på huvudet). Efter detta sker följande beräkning: Vi markerar ut NS-linjen (bröstvårta-sternum linje) och mäter sedan vertikalt rakt ned halva implantatets längd. Detta sätter ILP-linjen (implantatets lägre pol).

De två linjerna NS och ILP är väldigt värdefulla riktlinjer under operationen. Vid eventuell ytterligare operation görs dock ingen ny NS-linje då bröstvårtorna redan är förhöjda.

Vid vertikal positionering av implantatet har det en stor inverkan på utseendet i den övre delen av bröstet. När vi löst den första delen av den preoperativa planeringen kommer vi till fråga nummer två:

Hur mycket hud behövs mellan bröstvårtan och nedre delen av bröstet?

Här utgår man inte från basen på implantatet, det viktigaste är istället:

  • Bredd och projektion hos implantatet.
  • Mängden bröstkörtlar som redan finns i bröstet.
  • Hudens karaktär.

Nu gör vi en ny beräkning. Avståndet mellan den ideala projektionspunkten för bröstvårtan på implantatet till den nedre linjen under implantatet (vecket där snittet läggs). Sedan lägger man till avståndet för bröstets egna körtelvävnad. Detta avstånd måste självklart regleras utifrån implantatets storlek.

Hur vet man hur mycket bröstkörtelvävnad patienten har?

Det finns tre metoder att mäta ut detta:

  • Mät ut ILP-linjen (händerna på huvudet) och dra ifrån halva implantatets höjd.
  • Med hjälp av särskilt instrument mäta tjockleken på bröstet och dela med två.
  • Använd den generella tabellen för små, medel eller stora bröst.

När vi har tagit alla mått är det dags att göra den slutliga delen i Akademiklinikens metod, nämligen att ta hänsyn till hudens karaktär när man markerar ut vart snittet skall läggas. När riktlinjerna är markerade sträcks huden ut så mycket som projiceringen är beräknad till för att simulera hur resultatet blir med implantatet.